Kok wil bezwaren senaat wegnemen inzake Ziektewet

DEN HAAG, 3 FEBR. Het kabinet zint op aanvullende maatregelen die de weerzin van de Eerste Kamer tegen het grotendeels afschaffen van de Ziektewet moeten wegnemen.

Dit bleek gisteren uit de woorden van premier Kok na afloop van de vergadering van de ministerraad. De Eerste Kamer behandelt dinsdag het voorstel van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) om de Ziektewet te privatiseren. Daartegen bestaan niet alleen grote bezwaren bij de oppositie, zoals het CDA, maar ook bij regeringsfractie PvdA. Zonder steun van de coalitiepartners kan het wetsvoorstel niet op een meerderheid in de senaat rekenen. In politiek Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat het kabinet met een crisis zal moeten dreigen om de Eerste Kamer over de streep te trekken.

Kok vermoedde gisteren dat het debat in de Eerste Kamer “moeilijk” zal worden. “Het gaat daarbij niet alleen om het wetsvoorstel, maar ook om de vraag in hoeverre het kabinet kans ziet met flankerende maatregelen de zorg bij de Eerste Kamer weg te nemen”, aldus de premier.

Die zorg betreft vooral de kans dat werkgevers hun werknemers strenger gaan selecteren via aanstellingskeuringen. Na afschaffing van de Ziektewet moeten werkgevers zieke werknemers gedurende maximaal een jaar zeventig procent van het salaris zelf doorbetalen. Dat risico kunnen bedrijven particulier verzekeren, maar, vreest de PvdA-fractie, ook particuliere verzekeraars zullen in zo'n situatie strenge voorwaarden aan het aanstellingsbeleid stellen.

“Niemand heeft belang bij een Ziektewet-nieuwe-stijl die onnodig nadelen voor sommige werknemers met zich meebrengt”, zei Kok gisteren, zonder verder aan te geven aan welk flankerend beleid het kabinet denkt. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer ziet het liefst maatregelen die de mogelijkheden beperken om werknemers aan strenge aanstellingskeuringen te onderwerpen. De fractie heeft duidelijk gemaakt dat ze de Ziektewet op dit moment liever niet verder wil privatiseren, nadat werkgevers in 1994 al werden verplicht de eerste twee weken (kleine bedrijven) of zes weken (grotere bedrijven) hun zieke personeel zelf door te betalen.

FVN-voorzitter Stekelenburg heeft gisteren de bezwaren van deze vakcentrale tegen de afschaffing van de Ziektewet onderstreept. Dat het kabinet met het regeerakkoord in de hand onverkort vasthoudt aan zijn voorstel is volgens Stekelenburg “paars op zijn slechtst”.