Kabinet verwerpt kritiek Kiesraad op plan kiesstelsel

DEN HAAG, 3 FEBR. Het kabinet houdt vast aan invoering van een kiesstelsel waarbij de helft van de Tweede Kamer via vijf regionale kiesdistricten wordt gekozen. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op een afwijzend advies van de Kiesraad. De Kiesraad betwijfelde of het plan leidt tot verbetering van de band tussen kiezers en gekozenen.