IRT-affaire (1)

De mediastraling uit het Noorden zorgt hier (in België) voor veel vermaak. Zo hoorden wij een boevenvanger verklaren dat hij persoonlijk geen bezwaar heeft tegen het gebruik van bepaalde verdovende middelen, maar wel tegen een bijverschijnsel van de verboden handel in die middelen: namelijk dat in die bedrijfstak geschillen vaak met akelige methoden worden beslecht. Hij vond kennelijk vooral daarom georganiseerde drugshandel georganiseerde criminaliteit. Dergelijke uitspraken werden gedebiteerd door een hoge gezagsdrager op de amusante IRT-zittingen. Het dubbelzinnige Nederlandse beleid ten aanzien van verdovende middelen (tolereer matig gebruik, bestrijd georganiseerde handel, vooral met confiscatie) bevordert genoemde uitwas. Maar er is een oplossing denkbaar: Maak het mogelijk dat handelaren in verdovende middelen ongestraft in alle discretie hun zaken voor de Nederlandse rechter kunnen uitvechten. Dat vermindert de gewelddadigheid, en derhalve de criminaliteit... En dan nog wat voorlichting aan de rest van de wereld...

    • R.P.C. Pluijmers