HUISMAN

Het Jopie Huismanmuseum in Workum gaat uitbreiden. Het bestuur van het museum, waarin werk hangt van de oud-lompenhandelaar en autodidact Huisman, heeft twee aangrenzende woningen aangekocht. Het plan is beide panden in te richten als tentoonstellingsruimte van oude spullen die de schilder bewaarde in zijn oude 'lompenloods' in Herbayum. In het 'museum van het mededogen' hangen de realistische tekeningen en schilderijen die Huisman maakte van deze 'oude afgedankte rommel'. De schilder hoopt dat het museum nu een completer beeld zal geven van het ontstaan van zijn kunstwerken en zijn leven.