Filmfestival (2)

Was er nu echt niets anders te bedenken ter 'opluistering' van de opening van het 25ste International Filmfestival dan een 'optreden' van vijf Bengaalse tijgers?

In zijn verslag van deze opening zegt Pieter Steinz dat de tijgers “een zeldzaam matte indruk maakten”. Geen wonder. Tijgers horen niet in een kooi. En zij dienen zéker niet tot 'circusacteurs'. Dat zij hiertoe worden verlaagd bij een dergelijke manifestatie getuigt niet alleen van weinig inventiviteit van de organisatoren van dit evenement - er is warempel nog wel iets anders te verzinnen met een (namaak)-tijger als symbool - maar het getuigt vóór alles van gebrek aan respect voor het dier. Het is een belediging en een aantasting van zijn waardigheid.

    • J.J. Wijle