Filmfestival (1)

Een toppunt van onsmakelijkheid vond ik het idee van de directeur van het 25ste Internationale Filmfestival Rotterdam om een kooi met tijgers in te huren als reclame voor dit festival. Het stuitte me daarom tegen de borst dat het NRC HANDELSBLAD van 25 januari hiervan ook nog een foto op de voorpagina plaatste, in plaats van ertegen te protesteren.

Hoewel ik niet direct betrokken ben bij dierenbescherming en geen tegenstander ben van dierentuinen (mits op moderne basis) gaat het mijns inziens te ver om tijgers te gebruiken als stuntobject, vermaak en show van dit soort evenementen. Dit tast de integriteit van het dier tijger aan, een diersoort die in vrijheid mogelijk niet eens het jaar 2010 zal halen en waarvan al vele populaties en ondersoorten (bijvoorbeeld Java, Bali) door het toedoen van de mens van de aardbodem zijn verdwenen. Het ware beter geweest dat de directeur als publiciteitsstunt zichzelf in de kooi had opgesloten en als het niet anders kan met de tijgers, maar dan zonder dompteur.

    • J.H. Becking