Egyptische slaven

Wat een naïeve gedachte, dat er Egyptische bronnen moeten zijn die getuigen van een vierhonderdjarig verblijf van miraculeus ontsnapte slaven in het rijk van farao! (NRC HANDELSBLAD, 23 januari). Zou het niet veeleer zo zijn, dat alle informatie over deze subversieve slaven zorgvuldig werd uitgewist om de schaamte van Egypte te verhullen? Dat is natuurlijk geen bewijs a contrario, maar men kan werkelijk niet verwachten, dat vervolgers precieze informatie geven over hun daden en zeker niet over mislukte pogingen daartoe. Om dezelfde reden vindt men in Joodse bronnen weinig of geen informatie over Jezus of de eerste Christenen en kwam Rome er nooit rond voor uit, dat het in feite zelf die Jezus had gekruisigd wiens volgelingen te talrijk waren geworden om hem nog langer te negeren. Een beetje mensenkennis zou archeologen kunnen helpen bij de beoordeling van informatie of het ontbreken daarvan. Staat een negationist sterk als hij beweert, dat de Nazi's geen duidelijke documenten over hun besluit tot Endlösung hebben achtergelaten?

    • Ben Hoffschulte