Barlaeusgymnasium

Naar aanleiding van het artikel van Elsbeth Etty over de rectrix van het Barlaeusgymnasium (NRC HANDELSBLAD, 29 januari), moet mij het volgende van het hart:

De voormalige rectrix van het Amsterdamse Barlaeusgymnasium werd niet 'weggepest door een groep leraren', zoals mevrouw Etty meent te weten. In werkelijkheid is deze rectrix door de gemeenteraad van Amsterdam met buitengewoon verlof gestuurd. Dat geschiedde nadat de toenmalige Medezeggenschapsraad van het Barlaeusgymnasium, daarin bijgestaan door een deel van het lerarencorps en van de Oudervereniging, een langdurige en vastberaden actie had gevoerd om, in het belang van de school, het College van burgemeester en wethouders te overtuigen van het feit dat de door de gemeente aangestelde rectrix voor deze post niet de juiste persoon was. Ook van een 'ternauwernood ontsnapt zijn van leraren aan disciplinaire maatregelen' was geen sprake, deze maatregelen werden simpelweg niet genomen omdat men inzag dat de grond ervoor ontbrak.

    • Roosje Voorhoeve