Autobelasting

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) legt zich niet neer bij de beslissing van de belastingrechter in Den Bosch die de 24-procentsheffing over sommige zakenauto's onwettig heeft genoemd. Het gaat om een bijtelling bij het inkomen voor werknemers die in een auto van de zaak rijden en meer dan 30 kilometer van hun werk wonen. De wet verhoogt de gebruikelijke bijtelling van 20 procent van de catalogusprijs van de auto voor deze mensen tot 24 procent. Die verhoging is volgens de rechter in strijd met de mensenrechten en daardoor ongeldig. Onzin, vindt Vermeend. Deze week maakte hij bekend dat hij het oordeel van de Hoge Raad heeft gevraagd.

Voor de betrokken automobilisten heeft de beslissing van Vermeend belangrijke gevolgen. In de eerste plaats moeten zij, voor zover dat nog mogelijk is, over de afgelopen jaren bezwaar aantekenen tegen de toepassing van de 24-procentsregel. Verder kunnen ze bij het invullen van hun belastingaangifte over 1995 uitgaan van een inkomensbijtelling van 20 procent, als ze maar niet verdonkeremanen dat ze meer dan 30 kilometer van hun werk wonen. De inspecteur zal dan waarschijnlijk de inkomensbijtelling ophogen tot 24 procent. Men kan daarom ook al direct rekenen met 24 procent. Maar dan moet wel binnen zes weken na de ontvangst van de aanslag bij de inspecteur bezwaar worden aangetekend tegen de verhoging van 20 naar 24 procent. De inspecteur zal dat bezwaarschrift dan afwijzen. Vermeend heeft toegezegd dat de Belastingdienst op een dergelijke afwijzing terug zal komen als de Hoge Raad hem uiteindelijk in het ongelijk mocht stellen. Maar alle automobilisten die niet tijdig bezwaar hebben aangetekend kunnen evenwel naar zo'n teruggaaf fluiten. Het is dus van belang de hier beschreven weg nauwgezet te volgen.

    • Cees Banning
    • Aertjan Grotenhuis