Advies: steek dijken door in Zeeland

MIDDELBURG, 3 FEBR. Om het verlies van natuurgebied door verdieping van de Westerschelde goed te maken moet op een aantal plaatsen de dijk worden afgegraven, zodat het Westerscheldewater vrij spel krijgt in de betreffende polder. Dit adviseert de Heidemij aan Rijkswaterstaat in Zeeland. Sommige bewoners vinden het onzin om dijken, die net voor vele miljoenen guldens op Deltahoogte zijn gebracht, door te steken “alleen om kluten in de polders te zien in plaats van kieviten.”