Zuid-Afrika: plan landhervorming

JOHANNESBURG, 2 FEBR. De Zuidafrikaanse regering heeft gisteren plannen gepresenteerd voor landhervorming. De minister van landzaken, Derek Hanekom, sloot niet uit dat onteigening “als allerlaatste middel” gebruikt zal worden om “oneerlijke bezitsverhoudingen” te veranderen.

Tussen 1960 en 1980 moesten ongeveer 3,5 miljoen zwarten hun land verlaten onder druk van het toenmalige apartheidsbewind. In Zuid-Afrika bezit de blanke minderheid, die twaalf procent van de bevolking vormt, ongeveer 87 procent van het land. 'Blanke' boerderijen zijn gemiddeld 900 hectaren groot, 'zwarte' gemiddeld 1,6 hectare. “Als we de kwestie nu niet aanpakken krijgen we met een probleem van instabiliteit te maken”, aldus Hanekom.

De regering heeft volgens Hanekom drie strategieën ontwikkeld om de bezitsverhoudingen te veranderen. Grote stukken land, zowel in staats- als in privé-eigendom, zullen worden verdeeld onder arme zwarten. Daarnaast worden zwarte Zuidafrikanen wier land na 1913 door de regering werd afgenomen, daarvoor schadeloos worden gesteld. Ook wil Hanekom de wetgeving veranderen zodat zwarten die op tribale landen wonen juridisch meer greep daarop krijgen. Voor subsidies aan zwarte landeigenaren in spe is dit jaar een bedrag van 416 miljoen rand (ongeveer 172 miljoen gulden) beschikbaar.

In kringen van blanke landeigenaren werd gisteren behoedzaam gereageerd op de plannen van de regering. “De term herverdeling heeft een socialistische bijsmaak”, aldus de directeur van de Zuidafrikaanse Landbouwbond. Volgens vele blanke landbezitters leiden onbezonnen landherverdelingsschema's er toe dat het in Zuid-Afrika onmogelijk wordt om op een moderne, commerciële manier landbouw te bedrijven. (AP)