Zalm verdient 150 mln bij oversluiting van staatsleningen

AMSTERDAM, 2 FEBR. Het rijk kan dit jaar 150 miljoen gulden verdienen met het oversluiten van nog lopende leningen tegen de huidige, lage rente. Dit raamt het Agentschap van Financiën, dat voor het ministerie van Financiën de operaties op de kapitaalmarkt uitvoert.

Financiën werkt op dit moment aan een financiële operatie die zich laat vergelijken met het oversluiten van een woninghypotheek. Een aantal onderhandse leningen van het rijk uit het midden van de jaren tachtig mag vervroegd worden afgelost. De rente op die leningen, die gemiddeld nog 2,5 jaar lopen, is tussen de 7,5 en acht procent.

Op de kapitaalmarkt is de rente op vergelijkbare staatsleningen met deze looptijd de laatste tijd fors gedaald, en bedroeg vanmorgen 3,9 procent. De boete die Financiën moet betalen bij vervroegde aflossing weegt nu ruim op tegen het rentevoordeel dat minister Zalm (Financiën) kan boeken als hij de oude leningen vervroegd aflost en dat met een nieuwe lening financiert. Het Agentschap verwacht dat tot 5 miljard gulden aan leningen voor vervroegde aflossing in aanmerking komt, hoewel het voordeel per lening verschilt en zal moeten worden afgewogen.

Vanmorgen kondigde Zalm aan een nog lopende staatslening te heropenen om zo tussen 3 en 5 miljard gulden binnen te halen voor de financiële operatie. Het gaat om de staatslening van 6,25 procent die in 1998 afloopt. Omdat de rente op de kapitaalmarkt veel lager is dan 6,25 procent, verdient het rijk met de verkoop van de lening 53 miljoen gulden voor elk miljard dat wordt geleend. Dat bedrag zal ongeveer wegvallen tegen de boete die voor de aflossing van de oude leningen moet worden betaald. Wat rest is het renteverschil tussen de 6,25 procent op de nieuwe lening en de 7,5 procent tot 8 procent over de oude leningen, gerekend over de resterende looptijd van 2,5 jaar. Dat komt volgens de raming neer op 37,5 miljoen gulden per miljard gulden aan leningen die de staat opnieuw sluit. Bij aflossing van tussen de drie miljard en vijf miljard gulden aan dergelijke leningen is het vordeel voor de staat zo'n 150 miljoen gulden.

Op de obligatiemarkt zeiden handelaren vanmorgen dat Zalm geen probleem zal hebben om het bedrag te lenen. Staatsleningen met een korte looptijd zijn erg in trek, niet in de laatste plaats wegens wantrouwen bij beleggers over de periode na '99, wanneer de Europese muntunie begint. Financiën speelt daarop in met het heropenen van de staatslening, die net daarvoor wordt afgelost.

    • Maarten Schinkel