Verzetsmuseum

AMSTERDAM, 2 FEBR. Het bestuur van het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft in een brandbrief aan B en W aangedrongen op een snelle beslissing over een eenmalige bijdrage van 2,4 miljoen gulden. Dat geld is nodig voor de verhuizing naar het Planciusgebouw tegenover Artis. Het ministerie van WVS gaf ook al 2,4 miljoen gulden.