Standvastig

In zijn bespreking van het boek Renate Rubinstein: Mijn beter ik. Verspreide stukken 1952-1990 in CS Literair van 26 januari beweert Reinjan Mulder tot twee keer toe dat Rubinstein haar verzet tegen het huwelijk van Beatrix en Claus plotseling zou hebben opgegeven door een uitnodiging van het Hof een boek over de kroonprins te schrijven.

Mulder moet wel heel zeker van zijn zaak zijn om die suggestie bij herhaling te doen. Maar hij had beter kunnen weten. De schrijfster had in 1966 meegedaan aan een plakactie tegen Claus. In de door Mulder besproken nieuwe bundel artikelen had hij op bladzijde 736 kunnen lezen: “Nog geen jaar later had ik spijt van mijn chauvinistische protestactie. En dat heb ik toen ook braaf in deze rubriek (bedoeld werd natuurlijk haar column in Vrij Nederland uit die tijd. J.R.) gemeld. Ik koester die spijt nog steeds als eerlijk gezegd het enige voorbeeld van zijn soort, want ik herinner me niet dat ik verder ooit iets gevonden heb waar ik niet hetzelfde over ben blijven denken.”

Nu dateren deze regels uit een column van 25 november 1989, getiteld 'Monarchie of republiek, dus lang na het verschijnen in 1985 van het boekje over Willem Alexander. Maar opnieuw lang daarvóór, namelijk op 3 maart 1973, schreef Renate Rubinstein onder het kopje 'Ethologendag' in haar column: “Ik heb het in deze column al eens eerder geschreven: tegen Claus protesteren was een vergissing. Hij blijkt een hele goeie keus te zijn en ik zie niet meer waarmee we ons eigenlijk bemoeiden”.

Ook dàt had Mulder met een beetje meer moeite kunnen vinden in het eerste deel van haar verzameld werk 1961-1973.

    • Jan Rubinstein