Rivierengebied vraagt geld aan Europa

OCHTEN, 2 FEBR. Dijkgraaf J. van Leeuwen van het Polderdistrict Betuwe meent dat inwoners van het Rivierengebied onevenredig veel belasting betalen omdat ze toevallig in het stroomgebied van Waal en Rijn wonen. Hij vindt dat het Rijk aparte waterschapsregelingen voor dit gebied dient te ontwerpen en dat het Rijk en het Europees Parlement extra geld aan deze regio moeten geven. Van Leeuwen zei dat gisteren tegen minister Jorritsma (Verkeer) bij de feestelijke oplevering van de dijkvakken Kom Ochten en Ochten-IJzendoorn.

Deze dijkvakken, die een jaar geleden bij hoogwater dreigden te breken, zijn versneld verbeterd in het kader van de Deltawet Grote Rivieren. Eind dit jaar moet bijna honderd kilometer van de meest kritieke dijkvakken zijn verzwaard. Daarna volgen nog enkele honderden kilometers rivierdijk die binnen de nieuwe Wet op de waterkering vallen en die in 2.000 klaar moeten zijn.

Diverse burgemeesters en bestuurders van waterschappen uitten in Ochten hun twijfel over de werking van die nieuwe wet. Zij hadden graag gezien dat de Deltawet voor de hele dijkverbetering had gegolden. Ze zijn bang dat de noodzakelijke versterking veel vertraging oploopt door allerlei juridische procedures.

Volgens burgemeester H. Zomerdijk van Echteld (waar Ochten toe behoort) zijn er tegen de stukken dijk die in zijn gemeente buiten de Deltawet vallen nu al zoveel bezwaren, dat de klus nooit binnen vijf jaar klaar kan zijn. Minister Jorritsma onderschreef die twijfel, maar zei er op te rekenen dat alle belanghebbenden constructief mee willen werken aan snelle voortgang van het werk. “Volkomen veiligheid kunnen we nooit garanderen, dat weten de mensen in deze streek beter dan elders in het land”, aldus de bewindsvrouw.

De organisaties van boeren verhinderden dat voorzitter R. Beckers van de Stichting Natuur en Milieu aan het feest in Ochten deelnam. De boeren zien de milieubeweging nog steeds als schuldige aan de dreigende watersnood, omdat zij de dijkversterking jarenlang tegenhield. Diverse burgemeesters wezen er echter op dat juist de boeren op dit moment de meeste bezwaren indienen tegen plannen voor dijkverzwaring.

Het Polderdistrict Betuwe had, ondanks de kritische noten, een groot feest gemaakt van de oplevering. Honderden inwoners van Ochten en hun 'hulpverleners van toen' genoten van een uitgebreid ontbijt. Op de dijk schonken de inwoners de hulpverleners als dank een beeld van een kikker. De gemeente kreeg van de bevolking fruitbomen, omdat een jaar geleden veel bomen moesten wijken voor vrachtwagens met zand. Jorritsma tilde, met behulp van militairen, de laatste zakken zand van de Ochtense dijk.