Ritzen trekt geld uit voor nieuwe media

AMERSFOORT, 2 FEBR. Minister Ritzen (Onderwijs) trekt een half miljoen gulden uit om het gebruik van nieuwe media, zoals cd-rom en Internet, in het reken- en wiskunde-onderwijs te stimuleren. Het extra geld is bestemd voor de lerarenopleidingen basisonderwijs, de zogenoemde pabo's. Een internationale commissie zal de minister voor de zomer adviseren over het gebruik van informatietechnologie in lerarenopleidingen.