Promotie Karremans te laat gemeld bij minister

DEN HAAG, 2 FEBR. Minister Voorhoeve (Defensie) is pas na het besluit van de legerraad op de hoogte gesteld van de bevordering tot kolonel van overste Karremans, de commandant van Dutchbat. De minister had volgens ingewijden in een eerder stadium informatie willen hebben, omdat Karremans optreden bij Srebrenica omstreden is. Bovendien heeft Voorhoeve van de landmachtstaf geëist dat politiek gevoelige informatie hem tijdig onder ogen komt.

Luitenant-generaal H. Couzy, de bevelhebber van de landmacht, heeft het rond de jaarwisseling niet nodig geacht Voorhoeve tevoren in te lichten over de promotie van de commandant van Dutchbat. Diens bataljon beschermde de enclave Srebrenica, maar werd op 11 juli onder de voet gelopen.

Couzy gaat er van uit dat Karremans zijn werk in en ook na Srebrenica goed heeft gedaan. Zijn politiek gevoelige uitspraken dat er in de Bosnische burgeroorlog niet gesproken kan worden van 'good guys en bad guys' heeft Couzy hem nooit kwalijk genomen. En van de foto waarop Karremans generaal Mladic toedrinkt na de val van Srebrenica - een foto die wereldwijd werd verspreid en afgedrukt - zegt de landmachtstaf dat Karremans werd gedwongen het glas te heffen.

Karremans volgde de hogere krijgsschool en een bevordering tot kolonel lag in de rede, zo meent de landmachtstaf. Bij bevorderingen wordt de hele carrière van een militair in ogenschouw genomen en niet een bepaald tijdvak. Karremans gaat naar Amerika om een liaison-functie op zich te nemen.

Voorhoeve wilde gisteren bij de oprichting van een nieuw georganiseerde, door de herstructurering bijna gehalveerde landmachtstaf, niet ingaan op de vraag of hij achter de promotie staat. De minister kondigde aan dat de prioriteitennota in het komende jaar wordt geëvalueerd. “De tamelijk stabiele tijd van de Koude Oorlog heeft plaatsgemaakt voor een labiele en onoverzichtelijke periode”, aldus Voorhoeve. De prioriteitennota over de verkleining en herstructurering van de krijgsmacht zal volgens de minister in 1998 moeten worden aangepast. De onrust bij de landmacht over de herstructurering noemde hij een zaak van tijdelijke aard en hij verwacht dat het Nederlandse optreden in Bosnië op dit moment de landmacht een goede impuls zal geven.