Nog geen politiek oordeel fracties; Rapport-Van Traa positief ontvangen

DEN HAAG, 2 FEBR. Het rapport van de commissie-Van Traa is in politiek Den Haag en bij betrokken instanties positief ontvangen. Algemeen bestaat waardering voor de gisteren gepresenteerde voorstellen om 'de crisis in de opsporing' grondig aan te pakken.

De fracties in de Tweede Kamer willen overigens nog geen politieke oordelen vellen. Regeringspartijen en oppositie prijzen het werk van de commissie. Dittrich (D66), die het rapport van de commissie op onderdelen 'ontluisterend' noemde, zei dat de lessen uit het verleden zo snel mogelijk moeten worden vertaald in aanpassingen van wet- en regelgeving en herstel van de gezagsverhoudingen. Hillen (CDA) zei geen behoefte te hebben aan het uitdelen van 'zwartepieten'.

Minister-president Kok en de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Sorgdrager (Justitie) zouden pas laat in de middag een reactie geven namens het kabinet. Oud-minister van justitie Hirsch Ballin, die in het rapport van de commissie zware kritiek krijgt, erkent dat hij fouten heeft gemaakt. “Ik had niet akkoord moeten gaan met allerlei compromissen ten aanzien van het opsporingsbeleid.”

De Haarlemse burgemeester Pop noemde de voorstellen van Van Traa “zeer behartenswaardig”. Politie en justitie in Haarlem worden uiterst kritisch beoordeeld door Van Traa.

Veel andere korpsbeheerders, de meeste korpschefs en het openbaar ministerie onthielden zich op verzoek van minister Dijkstal van inhoudelijk commentaar, in afwachting van de parlementaire behandeling van het rapport van de commissie-Van Traa. De Kamer spreekt naar verwachting pas in maart of april over het rapport.

Voorzitter H. van Duijn van de Nederlandse Politiebond sprak gisteren van een rapport dat “een zeer belangrijke rol zal spelen in de verdere ontwikkeling en handhaving in onze rechtsstaat van de opsporing van (ernstige) strafbare feiten”. H. Kruizinga van de Algemeen Christelijke Politiebond zei dat de commissie “terecht constateert dat er het een en ander schort aan de opsporing”. Hij vindt het echter naïef te denken dat de misdaad beter te bestrijden is met allerlei wettelijke regels en kaders.

Voorzitter J. van Noortwijk van de Algemene Nederlandse Politievereniging noemde het goed dat de commissie aanbevelingen heeft gedaan om opsporingsmethoden wettelijk in te kaderen. “Elke opsporingsmethode is goed, mits zij gedekt wordt door de wet.”

De Koninklijke Notariële Broederschap heeft met tevredenheid gereageerd. De notarissen zijn blij dat “de commissie heeft vastgesteld dat zich in Nederland geen stelselmatige infiltratie door de georganiseerde criminaliteit in het notariaat voordoet”.