Nedlloyd voorkomt winstverwatering en ontvangt opsteker

Nedlloyd stelt de houders van de in 1990 uitgegeven 60 miljoen gulden nominaal 8,75 procent cumulatief preferente aandelen Nedlloyd Financ Company voor hun stukken per 15 februari niet om te ruilen in gewone aandelen Nedlloyd.

Het transportbedrijf biedt aan de cumprefs tegen de nominale waarde in contanten over te nemen. Nedlloyd wijst er op dat conversie in aandelen tot een uitbreiding van het aandelenkapitaal van totaal ongeveer 10 procent en een dienovereenkomstige winstverwatering zal leiden. De stukken zijn in 1990 met een onbekende korting geplaatst bij institutionele beleggers.

Slaagt het bod dan zou dat een ondersteuning kunnen zijn voor de beurskoers die als gevolg van de tegenvallende winstontwikkeling de afgelopen maanden aanzienlijk is gedaald. In augustus 1995 noteerde het aandeel Nedlloyd nog 61,80 gulden, bij het slot van de beurshandel op donderdag was dat 33 gulden. op 29 januari van dit jaar werd een tot dusver laagste koers voor dit jaar bereikt van 28,60 gulden.

Voorts is bekend gemaakt dat Nedlloyd dit jaar een financiële opsteker tegemoet zien. Het pensioenfonds zit met een grote overreserve, zo blijkt uit een begin vorig jaar uitgevoerde studie. Van deze overtollige gelden zal Nedlloyd bedrijf naar schatting 55 miljoen gulden ontvangen. Ook komt een deel van de overreserve ten goede aan de nog actieve en reeds gepensioneerde werknemers. De huidige werknemers kunnen in de toekomst rekenen op een hogere pensioenuitkering. Inmiddels is de maandelijkse uitkering van gepensioneerden met 7,7 procent verhoogd.

Nedlloyd behaalde over de eerste negen maanden van 1995 een netto resultaat exclusief bijzondere baten en lasten van 61 miljoen gulden tegen 78 miljoen in de overeenkomstige periode van 1994. Door de tegenvallende gang van zaken in de sector zeescheepsvaart en een kostbare fraudezaak in Oostenrijk zal de brutowinst over het gehele jaar belangrijk lager uitkomen dan de oorspronkelijke prognose van tenminste 107 miljoen gulden. Nedlloyd presenteert zijn jaarresultaat over 1995 op 21 maart.