Milieujaarverslag wordt populair

AMSTELVEEN, 2 FEBR. Het aantal grote, Nederlandse ondernemingen dat eigener beweging een milieujaarverslag publiceert, is in 1995 fors toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek dat KPMG Milieu heeft verricht onder de qua omzet 200 grootste ondernemingen in Nederland. In een milieujaarverslag geeft de onderneming aan welke milieubelasting zij heeft veroorzaakt.

In 1994 werden er 40 verslagen gemaakt, een jaar later 65. Het onderzoek werd afgesloten op 1 december, en volgens de leider van het onderzoek, ir. J. van der Kolk, zal het totale aantal in 1995 op ongeveer 70 uitkomen.

Van der Kolk constateert dat de kwaliteit van deze verslagen telken jare toeneemt. Er staan steeds meer harde, kwantitatieve gegevens in en minder tekst met voornamelijk de opsomming van goede bedoelingen.

Sinds 1989, toen er twee milieujaarverslagen werden gepubliceerd, is dit aantal gestaag gegroeid. De onderzoekers van KPMG Milieu verwachten dat deze ontwikkeling zal voortgaan.

Net als in voorgaande jaren is de industrie sterk vertegenwoordigd. Van de 65 verslagen zijn er 50 gemaakt door industriële ondernemingen. De chemische industrie levert daarvan ruim de helft, 28 verslagen. De bedrijven in de papier- en kartonindustrie en de elektriciteitsproduktiebedrijven laten nog verstek gaan bij het milieujaarverslag.

In een groot aantal verslagen wordt nu ook de milieubelasting afgezet tegen de omvang van de produktie. Op die manier ontstaat een beter inzicht in de efficiency van de genomen maatregelen door de jaren heen.

Het opstellen van een openbaar milieuverslag wordt wettelijk verplicht in 1998 voor bedrijven waar milieu-aspecten een grote rol spelen. In het wetsvoorstel is per bedrijfstak aangegeven hoeveel bedrijven het betreft. In totaal gaat het om 327 bedrijven.

KPMG Milieu maakt deel uit van KPMG Management Consulting en vormt een aparte op milieu gespecialiseerde business unit. Er werken thans circa 30 mensen, onder wie 25 deskundigen op milieugebied.