KLM's melkkoe

Het duurde dinsdag even voor op het Damrak het muntje viel. “KLM verwacht stijging van de winst per aandeel van ongeveer tien procent,” luidde de aanhef van het persbericht van de luchtvaartmaatschappij over het derde kwartaal.

Daarna kwam de melding van een daling van de winst voor belastingen met 15 procent, gevolgd door een stijging van de netto winst met 23 procent. En pas daarna bleek dat het bedrijfsresultaat verschompeld was van 193 miljoen gulden vorig jaar tot 56 miljoen gulden. De reden daarvoor, een verkeerde inschatting van de groei van het vrachtvervoer, waardoor te veel capaciteit voor te weinig vervoer was ingezet, moest daarna met een pincet uit het bericht worden gevist. Waarna het nóg even duurde tot duidelijk werd dat met het opvoeren van de winst uit deelneming NorthWest Airlines en een versnelde opwaardering van KLM's aandeel in die luchtvaartmaatschappij het netto-resultaat over het derde kwartaal was opgefleurd.

Ondanks het boekhoudkundige knip- en plakwerk om KLM's winst per aandeel overeind te houden, liet het Damrak zich nog geen tien minuten om de tuin leiden. Na een aanvankelijke verstarring daalde de koers met bijna zeven procent en bleef verder rond 52 gulden hangen. Daarmee is de neergaande lijn sinds juli vorig jaar voortgezet.

KLM's relatie met NorthWest heeft er nu een dimensie bij. Voor de rechter staan de twee als kemphanen tegenover elkaar, omdat NorthWest de invloed van KLM wil beknotten. Maar wat kan KLM doen, nu NorthWest ook naast kemphaan ook een melkkoe blijkt te zijn?

    • Maarten Schinkel