Inzake opsporing

TROUW

De enquêtecommissie-Van Traa heeft een schokkend en hard rapport gepresenteerd over hoe het toegaat op de vloer van onze rechtsstaat. [...]

Achteraf kan worden vastgesteld dat de commissie-Van Traa geen dag te vroeg aan haar taak is begonnen. Hadden we de ogen dicht geknepen dan was afglijden van de rechtsstaat naar het niveau van een bananenrepubliek niet denkbeeldig geweest. [...]

Een crisis in de opsporing, stelt de commissie vast. Het is nog erger. Er kan ook gerust worden gesproken van een crisis in de samenleving. Hoeveel vertrouwen kunnen burgers immers nog stellen in diensten van naam en faam als de politie en justitie, nu die er zo'n puinhoop van hebben gemaakt?

DE TELEGRAAF

Er valt niet te ontkomen aan een grondige reorganisatie van het openbaar minsterie, de politie en het departement van Justitie. [...]

Intussen is de vraag of de minister van Justitie Sorgdrager de juiste bewindspersoon is om in het gehele proces een hoofdrol te spelen. Ze komt uit het rapport niet sterk naar voren. Ook was haar eerder optreden in het parlement niet van dien aard dat haar dat karwei zonder meer kan worden toevertrouwd. Ze ontbeert verder goede ambtelijke ondersteuning.

Het is dan ook beter dat premier Kok zelf de eerste verantwoordelijkheid gaat dragen voor dat karwei en dat Sorgdrager zich vooral met de lopende zaken bezighoudt. Voor haar is dat niet leuk. Maar in het belang van de zaak, een goede en verantwoorde bestrijding van de criminaliteit, is dat wel wenselijk.

DE VOLKSKRANT

Een belangrijke politieke vraag [...] is of de bewindsvrouw nog wel in de positie verkeert om leiding te geven aan de onvermijdelijke sanering van het justitiële apparaat.

Het gaat nog niet eens om de fouten die Sorgdrager als minster heeft gemaakt. [..] Een veel groter probleem is dat de minister in haar vorige functie als procureur-generaal medeverantwoordelijk was voor de algehele malaise in het justitieapparaat. Dat is niet alleen lastig als zij straks met de Kamer in debat moet over het rapport-Van Traa. Het verzwakt ook haar positie tegenover het departement en het openbaar ministerie. Gezien de ernst van de crisis in het justitieapparaat legt dat een hypotheek op haar gezag die het kabinet, de coalitie noch de minster zelf zich kan permitteren.

ALGEMEEN DAGBLAD

De conclusie die de commissie-Van Traa in haar eindrapport trekt, dat er sprake is van een 'crisis in de opsporing', laat zich gemakkelijk verbreden tot een crisis in de rechtsstaat. [...] De bevindingen van de enquête veranderen tot dusver voor de minster niets. [...] Niettemin blijft zij kwetsbaar. De kans op een politieke uitdaging mag Sorgdrager niet worden ontzegd. Maar dat daarbij meer op het spel staat dan alleen haar eigen positie zal ook zij zich bewust zijn.

HET PAROOL

Van Traa en zijn commissieleden trekken in hun rapport ondubbelzinnige en spijkerharde conclusies. Van het onderzoek dat twee jaar geleden de commissie-Wierenga heeft uigevoerd, blijft geen spaan heel. De kritiek van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt, zowel op dat rapport-Wierenga als op de werkwijze van het Interregionaal Rechercheteam (IRT) Noord-Holland/Utrecht, blijkt volkomen terecht. Vooral de vaak beschimpte Nordholt mag uit het rapport-Van Traa grote voldoening putten.

HAARLEMS DAGBLAD

Wat de commissie-Van Traa de Haarlemse politie- en justitieleiding het zwaarst aanrekent is het feit dat zij na de spraakmakende opheffing van het interregionaal rechercheteam niet in actie kwamen. Het recherche-duo Langendoen en Van Vondel kon zodoende nog enige tijd ongestoord zijn ontwrichtende activiteiten voortzetten. Hier past slechts één conclusie. De Haarlemse politietop moet verdwijnen, evenals hoofdofficier De Beaufort.

Pikant is ook de positie van staatssecretaris Schmitz, destijds burgemeester van Haarlem en als zodanig voorzitter van het college van korpsbeheerders, dat toezicht moest houden op, naar later bleek, volstrekt onaanvaardbare methoden van het IRT-team. [...] Zij heeft [hoofdcommissaris] Straver niet tot de orde geroepen. Wellicht kan Schmitz de eer aan zichzelf laten.