Foto

Foto:

NIJMEGEN - Omstreeks zeshonderd Mavo- en Havo-scholieren van de scholengemeenschap Nijmegen-West hebben gisteravond lessen gevolgd uit protest tegen de plannen met het hoger onderwijs. In het amanuensiskamertje werden pannekoeken gebakken, bij Nederlands schreven de leerlingen een brief aan minister Ritzen van onderwijs en bij gymnastiek was er 'Karate tegen Ritzen'.

Ook werden gisteren twee Nijmeegse onderwijsinstellingen bezet, het Canisius College en de educatieve faculteit van de Hogeschool Gelderland. Vanochtend namen scholieren van het stedelijk gymnasium de fakkel over: ongeveer 250 van de 950 leerlingen gingen in staking tegen de plannen, waarover ze op een A4-tje werden geïnformeerd. Nog leerplichtige leerlingen waren verplicht lessen te volgen en van de bovenbouwleerlingen steunde niet iedereen de actie. Rector Broerse: “Als de hekken dichtgeketend waren geweest, weet ik niet wat ik gedaan had. Maar deze actie is goed georganiseerd. Echt kicken.”

Sinds twee weken voeren scholieren en hogeschoolstudenten in Nijmegen een estafette-actie tegen het Hoger onderwijs- en onderzoeksplan (HOOP), waarmee de Kamer deze week akkoord ging. De scholieren verzetten zich tegen het bindend studieadvies na zes maanden universiteit, een kortere hogere beroepsopleiding en een verbod op doorstromen van hogeschool naar universiteit.

(Foto NRC Handelsblad/Rien Zilvold)