Dynamiet opgeslagen in kelder woongebouw; Bij zware ontploffing in China tientallen doden

PEKING, 2 FEBR. Bij een zware explosie van tien ton dynamiet in een woonwijk in Shaoyang in de Middenchinese provincie Hunan zijn deze week zeker 77 mensen om het leven gekomen en meer dan 400 mensen gewond. Aangenomen wordt dat het dodental nog zal stijgen.

De explosie gebeurde woensdag, maar werd pas vandaag door de Chinese autoriteiten bekendgemaakt. Het dynamiet dat 's avonds door tot dusverre onbekende oorzaak tot ontploffing kwam, lag opgeslagen in de kelder van een twee verdiepingen tellend appartementencomplex. De explosie was zo krachtig dat zij op de plek waar het gebouw stond een krater achterliet van tien meter diep en dertig meter breed. In een straal van honderd meter rond het gebouw werden alle woningen met de grond gelijk gemaakt.

Volgens een functionaris van de politie in Shaoyang hebben enkele duizenden agenten, militairen en vrijwilligers de afgelopen twee dagen gezocht naar overlevenden. Maar de kans is klein dat die nog worden gevonden. “Het aantal doden zal zeker boven de honderd uitkomen”, aldus de functionaris in een telefoongesprek. “Het is bijzonder lastig te bepalen om hoeveel doden het precies gaat. Het merendeel van de bewoners bestond uit ongeregistreerde plattelandsarbeiders die naar de stad waren gemigreerd.”

Over de oorzaak van de ontploffing en de reden van de opslag van dynamiet in de kelder van het appartementencomplex bestaat volgens de functionaris geen duidelijkheid. De autoriteiten houden er rekening mee dat het om een opslagruimte van een criminele groep gaat. Volgens de plaatselijke media zijn ze op zoek naar 'de bendeleider'. Anderen geloven dat de opslagruimte heeft toebehoord aan een familie die werkzaam is in een van Hunans vele mijnen. In de provincie bestaan veel particuliere mijnondernemingen die door kleine familiebedrijven worden geëxploiteerd. Het is niet ongebruikelijk dat dynamiet en ontstekers binnenshuis worden opgeslagen.

Ongelukken met explosieven zijn als gevolg van nalatigheid en ontoereikende veiligheidsmaatregelen geen uitzondering in China. Vorige maand kwamen in de zuidwestelijke provincie Sichuan twaalf arbeiders om het leven toen zij bezig waren een ton explosieven uit een vrachtwagen te laden.

    • Floris-Jan van Luyn