Deutsche Bank: koppel mark en franc vóór EMU

FRANKFURT, 2 FEBR. De Duitse mark en de Franse franc moeten aan elkaar gekoppeld worden om een economische en financiële crisis aan de vooravond de Europese muntunie in 1999 te voorkomen.

Dit heeft bestuurder Ulrich Cartellieri van de Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, gisteren gezegd. Deutsche Bank is de eerste financiële instelling in Duitsland die vraagt om de koppeling, die in Frankrijk al meermalen is voorgesteld. Een vaste wisselkoersverhouding schept volgens Cartellieri een grote monetaire zone, die in staat is om de druk van omvangrijke valutaspeculaties te weerstaan. Cartellieri vreest voor een ernstige valutacrisis, als blijkt dat of Frankrijk of Duitsland niet op tijd kan voldoen aan de criteria voor de Economische en Monetaire Unie (EMU). (AFP)