Correcties & Aanvullingen

Hirsch Ballin

Op de voorpagina van de krant van 1 februari stond boven een bericht inzake het oordeel van de commissie-Van Traa over de politieke leiding van het departement van Justitie de kop 'Minister handelde onverantwoordelijk'. Om het misverstand te voorkomen als zou ex-minister Hirsch Ballin worden verweten dat hij in persoonlijke zin onverantwoordelijk heeft gehandeld, hierbij de tekst uit het enquêterapport die deze krant in het bewuste artikel gisteren letterlijk heeft afgedrukt en waaraan de kop was ontleend. “De minister van Justitie, Hirsch Ballin, blijkt nauwelijks tot niet op de hoogte te zijn geweest van het feitelijk gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. Ook na de IRT-affaire was het doorlaten van harddrugs hem onbekend. Dat was een onverantwoorde situatie.”