Congres in VS neemt nieuwe telecomwet aan

NEW YORK, 2 FEBR. Het Amerikaanse Congres heeft gisteren een uitgebreid telecommunicatiewetsvoorstel aangenomen dat een deregulering van de Amerikaanse markt voor telecommunicatie tot gevolg zal hebben. President Clinton zal het voorstel binnen een week tekenen tot wet.

Tot nu toe was er een streng onderscheid tussen regionaal telefoonverkeer en nationaal/ internationaal verkeer. Alleen de leveranciers van mobiele telefonie overschreden die grenzen al maar nu mogen alle maatschappijen zich op elkaars markten begeven.

De regels die voor telefoon- en kabelleveranciers gelden, worden ook verruimd zodat ook die sectoren rechtstreeks met elkaar gaan concurreren om abonnees. In principe kan een consument over enkele jaren zijn telefoon- en kabelabonnement van één leverancier krijgen en daarvoor één rekening krijgen.

President Clinton juichte het aannemen van de wet toe en zei in een verklaring dat “consumenten lagere prijzen zullen zien, meer kwaliteit van de diensten en meer keuzemogelijkheden bij het nemen van telefoon en kabel. De diversiteit van radio, televisie en gedrukte media blijft gehandhaafd.”

De wet die gisteren door zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat met ruime meerderheid is aangenomen vervangt de Communications Act uit 1934. Ook komt het Decreet, waarmee telefoonmaatschappij AT&T twaalf jaar geleden werd opgesplitst, te vervallen. De Amerikaanse overheid bevond AT&T destijds schuldig aan monopolisering. Een rechterlijk decreet vormde een veel kleiner AT&T en daarnaast zeven regionale telefoonmaatschappijen. Nieand mocht zich nog op elkaars markt begeven.

In juni namen zowel Huis als Senaat hun eigen versies aan van het wetsvoorstel. Het heeft echter maanden geduurd voordat er 'in conferentie', zoals dat heet, een aanvaardbare compromisversie is uitgerold. De hervorming van de telecommunicatiewetgeving heeft bij elkaar ongeveer acht jaar geduurd.Struikelblokken waren in laatste instantie de invoering van een zogeheten V-chip op televisietoestellen wat kijkers in staat stelt gewelddadige of anderszins 'gevaarlijke' programma's te blokkeren. De chip is nu deel van de wet en zal over een jaar of twee in alle nieuwe tv-toestellen worden gemonteerd. De tv-industrie heeft overigens aangekondigd om de chip voor de rechter te bevechten.

Ook was er veel discussie over cybersmut, onzedelijk en pornografisch materiaal dat via Internet wordt verzonden. Om kinderen te beschermen is het versturen van dergelijke beelden en teksten aan minderjarigen volgens de wet verboden. Een laatste obstakel dook onlangs op toen senator Dole vond dat nieuwe frequenties voor het toepassen van high definition television (HDTV) niet zomaar moesten worden weggegeven als ze ook konden worden geveild. HDTV is nu buiten de nieuwe wet geplaatst en de Federal Communications Commission (FCC), de toezichthoudende instantie van de federale overheid, zal de mogelijkheden van een veiling bekijken. Analisten denken dat Dole in gedachten heeft dat een dergelijke veiling 40 miljard dollar kan opbrengen die kunnen worden gebruikt in de begrotingsonderhandelingen.

Met de telecommunicatiewet is een deel van de economie gemoeid dat in totaal ongeveer 600 miljard dollar omvat. Behalve de regionale telefonie (100 miljard dollar) en de nationale/ internationale telefonie (70 miljard) is er de kabelexploitatie (22 miljard). Daarnaast heeft de nieuwe wet ook invloed op wat mediaconcerns aan bezittingen mogen hebben. De regels zijn aanzienlijk versoepeld zodat tv-zenders een bereik van maximaal 35 procent van alle kijkers mogen hebben. Op dit moment is dat nog 25 procent. Ook ten aanzien van radio mogen bedrijven voortaan meer stations bezitten in een markt, namelijk vijf tot acht afhankelijk van de grootte van de markt. Analisten verwachten een golf van consolidaties omdat veel stations in handen zijn van kleine eigenaren.

Sommige consumentenorganisaties vrezen dat de tarieven voor kabel en telefoon over enkele jaren zullen stijgen, met name op kleinere plaatselijke markten. Ook denken ze dat er banen verloren zullen gaan in plaats van geschapen omdat door consolidatie in diverse sectoren arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

De grote winnaars bij het aannemen van de wet zijn volgens analisten de regionale telefoonmaatschappijen en de grote mediaconcerns. Verliezers zijn de leveranciers van nationale/internationale telefonie en de kleinere kabelexploitanten.

    • Lucas Ligtenberg