Communisten Moskou willen herstel USSR

Als de communisten in Rusland aan de macht komen, zullen ze “op vreedzame wijze” de grenzen van de oude Sovjet-Unie herstellen en het land weer de status van supermacht geven.

Dat heeft de leider van de Russische communistische partij, Gennadi Zjoeganov, gezegd tegen The New York Times. Zjoeganovs communisten werden bij de parlementsverkiezingen van december de grootste partij in het Russische parlement. Volgens opiniepeilingen is Zjoeganov zelf de grote favoriet voor de presidentsverkiezingen van juni.

In het gesprek zei Zjoeganov bezwaar te maken tegen de uitbreiding van de NAVO en de komst van NAVO-troepen naar Bosnië te beschouwen als inmenging van het bondgenootschap in de interne aangelegenheden van een ander land. Hij zei echter ook dat een communistische regering in Moskou op economisch en wetenschappelijk gebied met de Verenigde Staten wil samenwerken en een beter klimaat wil scheppen voor buitenlandse investeringen in Rusland.

De communisten zullen, als ze aan de macht komen, Rusland opnieuw de status van supermacht geven. “Rusland moet afzien van zinloze en buitensporige militaire uitgaven. Maar Rusland is nooit een junior partner geweest en kan dat ook niet zijn. Voor de Amerikanen is de status van enige supermacht bovendien een onnodige en onwenselijke last”, aldus Zjoeganov. “Elk beleid dat ervan uitgaat dat Rusland zijn huidige vernederende positie blijft innemen, is tot mislukking gedoemd. De Russen beschouwen de ineenstorting van de militaire en strategische gelijkwaardigheid, veroorzaakt door de ineenstorting van de Sovjet-Unie, als gevaarlijk en destabiliserend. We zien het herstel van de Unie van de voormalige Sovjet-volkeren - op basis van vrijwillige aaneensluiting - als een historische noodzaak, ingegeven door zowel Ruslands behoeften als de veiligheid van de wereld.”

Pag.5: 'Herstel Sovjet-Unie'

Het Russische buitenlands beleid zou onder een communistisch bewind niet in het teken van de wereldrevolutie staan, zo voegde Zjoeganov daaraan toe. Moskou, zei hij, zal zich houden aan “universele morele principes en de internationale wet”.

In Davos, waar hij een bijeenkomst van politieke en economische wereldleiders bijwoont, zei Zjoeganov gisteren tegen de International Herald Tribune dat president Jeltsins economische hervormingen “roekeloos” zijn en moeten worden vertraagd. Hij zei niet zozeer bezwaar te maken tegen de aard van de hervormingen, maar wel tegen het tempo. De hervormingen zouden hebben geleid tot een daling van de industriële produktie met vijftig procent. “Toen de nazi's voor de poorten van Moskou stonden, liep onze industriële produktie terug met twintig procent”, aldus Zjoeganov. “Als de hervormingen worden voortgezet, vrees ik dat niet alleen Tsjetsjenië in brand staat, maar dat het hele land in brand komt te staan”, zo voegde hij daaraan toe.