Cinemart met zeer veel succes afgesloten

ROTTERDAM, 2 FEBR. In de vier dagen van de zogenaamde Cinemart van het Rotterdamse Film Festival zijn naar grove schatting ongeveer tweeduizend afspraken gemaakt. Elk van de kleine vijfhonderd participanten kreeg van de organisatie van tevoren een agenda, waarin van uur tot uur ontmoetingen stonden gepland met voor zijn of haar doeleinden geschikte gesprekspartners.

De Cinemart is de enige filmmarkt ter wereld waar geen voltooide films worden verhandeld, maar alleen door de Cinemart streng geselecteerde projecten. Die variëren van zeer laag gebudgetteerd tot relatief duur, zoals de nieuwe film van de Hongaar István Szábo met een budget van 7 miljoen dollar.

Op de dag na de officiële afsluiting van de markt komen allerlei deelnemers afscheid nemen van organisatoren Wouter Barendrecht en Janette Kolkema. Zowel de oudgedienden als de nieuwkomers zijn onveranderlijk enthousiast over de efficiëntie, de kwaliteit van de projecten en de potentiële financiers, de accuratesse van de informatie en de gemoedelijke sfeer. Wendy Lidell, een Amerikaanse distributeur die om persoonlijke redenen in vier jaar de Cinemart niet bezocht had, staat versteld van de groei: “Vooral de aanwezige producenten hebben een kritische massa bereikt, die het voor bijna iedereen in de filmbusiness interessant zou maken naar Rotterdam te komen. De nadruk is duidelijk verschoven van financiering, door bijvoorbeeld gespecialiseerde distributeurs en televisiestations, naar coproduktie”.

Een aantal publieke Europese zendgemachtigden, waaronder BBC, ZDF, Arte, VPRO en de Sloveense staatstelevisie, ondertekende in Rotterdam een principe-overeenkomst om elkaar bij te staan in het zoeken naar coproduktiepartners. Het ideaal van initiatiefnemer Ben Gibson (British Film Institute) zou zijn dat in de toekomst een televisiepartner automatisch de deelname van andere zou garanderen, maar dat gaat menigeen veel te snel. Volgens Sandra den Hamer, adjunct-directeur van het Rotterdamse festival, zou dat de vrijheid alleen maar inperken en de macht van de televisiestations verder doen toenemen.

De groei van de Cinemart brengt als risico met zich mee dat dit festivalonderdeel een heel eigen leven gaat leiden. Veel journalisten en festivalbezoekers zijn de activiteiten van de Cinemart volledig onbekend. De enige klacht van marktmeester Barendrecht betreft dan ook de relatief geringe interesse van de Nederlandse filmproducenten: “Je kunt bij ons zeer gedetailleerde informatie halen over bij voorbeeld wie je bij de Japanse televisie nodig hebt, als je daar een documentaire mee zou willen coproduceren. Maar denk maar niet dat een Nederlandse producent met plannen in die richting zich tot ons wendt. De stupiditeit van de Nederlandse filmwereld, dat blijft mijn grootste ergernis.”

    • Hans Beerekamp