Aangifte meineed tegen ex-chef CID

HAARLEM, 2 FEBR. De scherpe kritiek van de commissie-Van Traa op het functioneren van de Haarlemse korpsleiding blijft vooralsnog zonder personele gevolgen. Door voorzitter Van Traa van de enquêtecommissie opsporingsmethoden is aangifte gedaan van meineed tegen de voormalige chef van de CID Kennemerland, K. Langendoen.

Burgemeester J. Pop van Haarlem zegt in een persverklaring dat er te weinig leiding is gegeven aan de criminele inlichtingendienst (CID) Kennemerland. Hij onderschrijft daarmee de kritiek van de enquêtecommissie. De korpsbeheerder zegt dat de korpsleiding van het regiokorps Kennemerland deze mening deelt.

Pop leidt uit de aangifte van meineed tegen Langendoen af dat de politiechef “waarschijnlijk ook zijn superieuren niet of onvolledig heeft voorgelicht”. De burgemeester vindt dat de rechter moet oordelen of de voormalige CID-chef Langendoen zich tijdens de openbare verhoren heeft schuldig gemaakt aan meineed. “Zoals bekend, is Langendoen vorig jaar tijdelijk ontheven van zijn huidige functie. Pas als de uitslag van het nog lopende onderzoek van de rijksrecherche beschikbaar is, kan over hem een definitief oordeel worden gegeven.” Om onder meer een einde te maken aan steeds weer opstekende geruchtenstroom over de CID is door de regionale 'driehoek' (hoofdofficier van justitie De Beaufort, korpschef Straver en hijzelf) in maart 1995 een breed en diepgaand rijksrecherche-onderzoek gestart naar het werk van de CID. Het rapport zal 29 maart dit jaar gereed zijn.

Pop kondigt in zijn verklaring aan dat de justitiële driehoek van Kennemerland het rapport intern uitvoerig zal bespreken. In een eerste reactie zegt de Haarlemse burgemeester: “Tegen de achtergrond van een verantwoorde beschrijving van de ernst van de georganiseerde criminaliteit komt de commissie met zeer behartenswaardige en ook vergaande verbeteringsvoorstellen voor het gehele traject van de misdaadbestrijding. Vooral de aanbevelingen over de gezagsuitoefening en de organisatie bij de politie verdienen alle steun.”

Over het functioneren van de CID zegt hij: “Het CID-werk heeft zich ontwikkeld naar kwetsbare grensverleggende activiteiten. Dat gebeurde in een tijd waarin de cultuur rondom het criminele inlichtingenwerk van afscherming van methodes en bescherming van bronnen centraal stond. Er was alleen sprake van communicatie tussen CID-chef en CID-officieren, zonder dat de leiding daarbij was betrokken.”

Oud CID-chef Langendoen zit sinds 1 december vorig jaar in de Ziektewet. Samen met J. van Vondel vormde Langendoen het zogenoemde 'koningskoppel' van de Haarlemse CID toen het IRT-team Noord-Holland/Utrecht eind 1993 werd ontbonden wegens de toepassing van grensverleggende werkmethoden.