Zesduizend banen weg bij spoor in België

BRUSSEL, 1 FEBR. Vakbonden en directie van de Belgische spoorwegen (NMBS) hebben gisteravond overeenstemming bereikt over een ingrijpende herstructurering die de onderneming tegen het jaar 2005 uit de rode cijfers moet hebben gehaald. Afgesproken is dat de komende tien jaar geen 9.000 maar ruim 6.000 werknemers zullen verdwijnen van de ruim 41.000 op dit moment.

Met het akkoord, dat nog door de achterban van de vakbonden moet worden goedgekeurd, komt mogelijk een einde aan een periode van sociale onrust over de voorgenomen herstructureringsplannen. Afgelopen herfst werd verschillende keren gestaakt tegen de plannen, dit tot grote woede van de directie die sprak over “een guerilla”.

Afgesproken is nu dat de werknemers bij de NMBS in ruil voor loon korter gaan werken. Volgend jaar gaat de arbeidstijd terug naar 37 uur per week en vanaf 1 januari 1999 zal de gemiddelde werkweek nog maar 36 bedragen. Via deze en andere vrijwillige vormen van arbeidsherverdeling, zoals vervroegde pensionering en deeltijdwerk, kan het banenverlies bij de spoorwegen worden beperkt.

Bij de reductie van het personeelsbestand zullen geen gedwongen ontslagen vallen, zo is afgesproken. In de laatste fase spitsten de onderhandelingen zich toe op de grootte van de looninlevering. Oorspronkelijk vroeg de directie een loonoffer van vijf maal een procent. Dat is in het eindakkoord teruggebracht tot een vermindering van 1,65 procent, die volgend jaar voorjaar zal ingaan.

De Belgische spoorwegen zitten, met een verlies vorig jaar van omgerekend zo'n 90 miljoen gulden, diep in de rode cijfers. De voorgenomen kostenverlagingen en redementsverbeteringen moeten het concern over tien jaar gezond hebben gemaakt.