Werknemers KBB met 64 jaar gepensioneerd

ROTTERDAM, 1 FEBR. De werknemers van het KBB-concern (Bijenkorf, Hema, Praxis, M&S) gaan vanaf 1997 op 64-jarige leeftijd met pensioen. De bedoeling is om uiteindelijk uit te komen op een pensioenleeftijd van 60 jaar. Op dat moment kan de bestaande VUT-regeling vervallen.

De nieuwe pensioenregeling is onderdeel van de CAO die de vakbonden gisteravond met KBB heeft afgesproken. Op basis van het akkoord (waarover 35 uur is onderhandeld) krijgen de 35.000 werknemers per 1 april een loonsverhoging van twee procent. Op 1 oktober worden de lonen nogmaals verhoogd, met een procent. Begin deze week zag het er nog naar uit dat de CAO-besprekingen bij KBB zouden mislopen, omdat KBB bleef vasthouden aan een maximale loonsverhoging van 1,5 procent. De FNV Dienstenbond wilde daarom vanaf vandaag met acties van start gaan.

Over het nu bereikte akkoord zijn de vakbonden zeer tevreden. “Er waren drie heikele punten: de lonen, de toeslagen en de VUT-regeling. Op alle onderdelen hebben we nu goede afspraken gemaakt”, zegt M. Wigman, bestuurder van de vakbond voor hoger personeel VHP. De toeslagen voor het werken in de avonduren en de zaterdagmiddag gaan weliswaar omlaag, van 50 procent naar 33,3 procent, maar in ruil wordt de periode voor toeslagen met een uur verlengd (van 18.00 tot 19.00 uur). Bovendien gaat de toeslagenregeling in de toekomst ook gelden voor parttimers en hulpkrachten.

Zelf is Wigman vooral tevreden over de nieuwe pensioen-en VUT-afspraken. “Het is een oprol-model”, aldus de bestuurder. Door de pensioenleefttijd te vervroegen (van 65 naar 64 jaar) en de VUT-leeftijd op 60 jaar te houden wordt de VUT vanzelf goedkoper. In het akkoord is de huidige VUT-regeling met vier jaar verlengd. De werknemers betalen daarvoor een extra bijdrage van 0,85 procent. Bedoeling is om de pensioenleeftijd in een aantal stappen terug te brengen tot 60 jaar. De vervroeging van het pensioen wordt gefinancieerd uit de pensioenreserves en kost de werknemers niets.