Vossiusgymnasium

In het interview met de rectrix van het Barlaeusgymnasium (NRC HANDELSBLAD, 29 januari), wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het Vossiusgymnasium mogelijkerwijs gaat fuseren met andere schooltypen.

Er is hier sprake van een misverstand. Het Vossius blijft een zelfstandig gymnasium. Twee openbare categorale gymnasia zijn trouwens voor een stad als Amsterdam geen luxe, maar een noodzaak.

    • Rectrix Vossiusgymnasium
    • A.J. Luger-Veenstra