Verzekeraar geeft zijn personeel halve ton

GRONINGEN, 1 FEBR. De Van Calcar Assurantiegroep in Groningen maakt “een revolutionair gebaar” naar de 450 personeelsleden. Zij krijgen bedragen tussen de 50.000 en 700.000 gulden uitgekeerd dankzij de verkoop van de Noordelijke Onderlinge Waarborg Maatschappij (NOWM). Dit bedrijfsonderdeel is voor enkele tientallen miljoenen verkocht aan Aegon Verzekeringen.

“Naar mijn weten heeft een bedrijf nog nooit eerder zo'n gebaar naar zijn personeel gemaakt”, zegt woordvoerster T. van Etten van Van Calcar. Personeelsleden hebben echter minder enthousiast gereageerd dan de directie. De gift gaat gepaard met een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Volgens Van Etten klopt dit, maar zij tekent daarbij aan dat deze niet slechter worden dan bij andere verzekeringsmaatschappijen. “De arbeidsvoorwaarden waren te luxueus. We waren te veel uitgedijt”, aldus Van Etten. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens haar nu weer marktconform. “Pijn bij het personeel is er niet.”

Het personeel heeft ook een contract moeten tekenen met de belofte de komende drie jaar niet naar een andere werkgever te vertrekken. Volgens Van Etten staat daar geen enkele sanctie tegen over. “Dat kan ook niet, want stel dat iemand met zijn half miljoen naar het casino gaat en verliest. Dan kunnen we geen geld terugvorderen.”

De bedragen die de personeelsleden krijgen is afhankelijk van functie, leeftijd en aantal dienstjaren. Slechts een enkeling die nog maar een paar maanden in dienst is krijgt minder dan 50.000 gulden, aldus Van Etten. Hoewel de verkoop pas dinsdag rond kwam, hebben de personeelsleden al enige tijd geleden hun bijdrage gekregen.

Met de belastingsdienst is de afgelopen maanden onderhandeld om een gunstig tarief te bedingen. Door een deel van het bedrag te presenteren als schadevergoeding voor de slechtere arbeidsvoorwaarden heeft het bedrijf volgens Van Etten “een goede deal” kunnen sluiten. Een klein deel van het kapitaal wordt gebruikt voor een reorganisatie van de Van Calcar Groep. Er werken 85 mensen bij de NOWM, die volgens Van Etten in dienst blijven van Van Calcar.

C.W. van Calcar, die het bedrijf in 1951 stichtte en achttien jaar geleden overleed, bepaalde in zijn testament dat de personeelsleden Van Calcar zouden krijgen. De aandelen zitten sindsdien in een stichting. In het verleden heeft het personeel al ruimhartig in de winsten kunnen delen, aldus Van Etten. Ook deed Van Calcar in ruime mate aan sponsoring en reclame.

Van Calcar is expansief gegroeid en heeft nu een premie-omzet van 400 miljoen gulden per jaar. De Groningse verzekeraar stoot de NOWM af omdat de directie de financiering van het garantiefonds op langere termijn een te groot risico vindt.