VEB wil meer openheid beurshandel managers

ROTTERDAM, 1 FEBR. De Vereniging van Effectenbezitters, VEB, vindt dat de Amsterdamse effectenbeurs zich veel sterker had moeten maken voor verplichte publicatie van aandelentransacties door bestuurders van bedrijven dan in de gisteren gepubliceerde voorstellen voor een nieuwe gedragscode staat.

“Als de beurs deze openheid noodzakelijk vindt, had zij een harder standpunt moeten innemen, anders is de kans groot dat de discussie verzandt”, zegt directeur drs. P. de Vries van de VEB. Hij verwacht dat grotere openheid bij transacties van insiders een duidelijke bijdrage zal leveren aan het ontmoedigen van effectenhandel met voorkennis.

Hij heeft zich erover verwonderd dat de beurs wel zegt dat zij publicatie wil van transacties van insiders bij bedrijven, zoals bestuurders en commissarissen, maar dat zij deze opvattingen niet bij voorbaat heeft opgenomen in het voorstel voor een nieuwe modelcode. De beurs heeft het onderwerp aangedragen als onderdeel van een bredere discussie met beursgenoteerde bedrijven en andere belanghebbenden, zoals de accountants, advocaten en beleggers, waaronder de VEB.

De Vries:“Wijzigingen in beursregels zijn heel moeilijk af te dwingen, de beurs moet dan de meest conservatieve minderheid van de bedrijven over de streep trekken. Lukt dat niet dan verandert er niets.” Hij vindt dat de beurs koud water vrees heeft. “In Amerika werkt het prima.” Het argument van de beurs dat privacy wetgeving zich verzet tegen openbaarmaking lijkt De Vries in de praktijk “niet onoverkomelijk”. Ook de wet die verplicht tot melding van grote aandelenbelangen in beursgenoteerde bedrijven, waarover eerst twijfel bestond, blijkt prima te werken.