V-raad vraagt Soedan verdachten over te dragen

WASHINGTON, 1 FEBR. De Veiligheidsraad heeft Soedan gisteren opgedragen om drie verdachten van de mislukte moordaanslag op de Egyptische president, Mubarak, op 26 juni vorig jaar in de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, over te dragen aan de Ethiopische autoriteiten. De Verenigde Staten hebben gisteren besloten om hun diplomaten uit Soedan terug te trekken omdat hun veiligheid daar niet meer gegarandeerd zou kunnen worden.

De moordaanslag op Mubarak had plaats tijdens een topconferentie van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) in Addis Abeba. Egypte beschuldigde Soedan er onmiddellijk na de schietpartij van achter de aanslag te zitten. Volgens Kairo wil de regering in Khartoum van Egypte een moslim-fundamentalistische staat maken. Egyptische diplomaten waren ook betrokken bij het opstellen van de resolutie, die unaniem werd aangenomen.

De resolutie draagt de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie, Boutros Boutros-Ghali, op met Khartoum te overleggen over de uitlevering van de drie verdachten. Over zestig dagen moet Boutros rapport uitbrengen aan de raad over de geboekte resultaten. De resolutie geeft niet aan wat er gebeurt als Khartoum weigert de drie uit te leveren. Westerse diplomaten bij de VN achtten het gisteren echter zeer waarschijnlijk dat de volkerenorganisatie dan tot sancties tegen Soedan zal besluiten.

Soedan ontkent overigens dat de drie verdachten zich op Soedanees grondgebied bevinden. Er is geen bewijs dat twee van de drie verdachten, allen Egyptenaren, ooit in Soedan zijn geweest, aldus de Soedanese afgezant bij de VN. De verblijfplaats van de derde is Khartoum onbekend, aldus de gezant. Volgens de Egyptische ambassadeur bij de VN heeft de kwestie niet alleen betrekking op Kairo en Khartoum maar gaat het “om de vrede en veiligheid in geheel Afrika”. (Reuter, AP)