Triosynode (3)

Het verslag van de 'triosynode' in Alphen aan den Rijn biedt een op zichzelf juiste weergave van de 'ernstige bezwaren' die in een deel van de hervormde kerk leven tegen de voorgenomen vereniging van de drie kerken. De conclusie die de redacteur daaruit trekt als zou de voorgenomen vereniging daardoor 'groot gevaar' lopen is echter onjuist. Dat bleek bij de stemming op de synodevergadering: slechts 13 van 186 leden (onder wie 75 hervormden) stemde tegen voortzetting van het proces van kerkvereniging.

De verklaring van dit verschil tussen het relatief grote aantal proteststemmen uit het land en het relatief kleine aantal uiteindelijke tegenstemmen in de synode is eenvoudiger dan zij lijkt. Velen in de hervomrde kerk willen graag én de eigen identiteit bewaren én de eenheid van de kerk zoeken.

Zij hoopten kool en geit te sparen door te kiezen voor een samengaan van kerken in de vorm van een federatie. Een groot deel van de proteststemmen had de bedoeling die keuze voor federatie te ondersteunen. De synode heeft die mogelijkheid ook serieus overwogen. Toen echter bleek dat dit een schijnoplossing was die meer problemen zou scheppen dan zij zou oplossen, besloot de synode wat het zwaarst was ook het zwaarst te laten wegen: de eenheid van de kerk.

    • B.A.M. Luttikhuis
    • Lid Hervormde Synode