Triosynode (2)

Op de afgelopen 'triosynode' van hervormden, gereformeerden en lutheranen, werd getracht het verzet uit de rechterflank van de Hervormde Kerk te masseren. Ogenschijnlijk is dat gelukt. Slechts 13 van de 75 leden tellende Hervormde Synode stemden daar tegen het fusie-ontwerp.

Niet alle afgevaardigden waren op dat moment aanwezig; de presentie op de intern-hervormde vergadering is nadrukkelijker en groter. De facto beslaat de oppositie een kwart tot een derde van de synode en de jure is thans 45 procent van het hervormde grondvlak niet bereid om verder te gaan dan een of andere federatieve vorm van samenwerking. Daarmee is de tegenstand niet minder sterk dan de beweging die zich pro 'Samen op weg' uitspreekt.

Qua kerkelijke vitaliteit weten de tegenstanders zich in hun districten in de meerderheid, een argument dat door anderen moeilijk valt te ontkennen. Met het schaakmat zetten van de trouwe en dikwijls als lastig ervaren rechtse achterban bevindt de kerkleiding zich in een moeilijk parket.

Godsdienstsociologen hebben erop gewezen dat het kwalijke gevolgen heeft wanneer in een proces van kerkvereniging niet aan de bezwaren wordt tegemoet gekomen. Het resultaat is dan de tegengestelde reactie.

Terecht betreuren velen dat momenteel niet de opties worden onderzocht die een betere mogelijkheid dan fusie van de drie 'Samen op weg'-kerken bieden.

    • Lid Generale Synode
    • Ds. B.H. Weegink