President van Bulgarije fel tegen premier

SOFIA, 1 FEBR. De Bulgaarse president, Zjeljoe Zjelev, heeft gisteren een ongekend heftige aanval gelanceerd op het socialistische (ex-communistische) kabinet van premier Zjan Videnov. Zij is volgens Zjelev “incompetent en gevaarlijk voor Bulgarije”. Zjelev zei dat naar aanleiding van het feit dat Videnovs kabinet een jaar geleden aantrad. In dat jaar zijn de president en de premier een aantal keren met elkaar in conflict gekomen, maar zo scherp als ze gisteren waren zijn de verwijten niet geweest.

Tijdens een persconferentie in Sofia zei Zjelev: “De Socialistische Partij is niet in staat competent en verantwoordelijk te regeren. De socialistische partij wordt gevaarlijk voor de nationale veiligheid, het nationaal belang en de toekomst van dit land. Daarom heeft Bulgarije een nieuwe democratische regering nodig.” Op het gebied van de binnenlandse en internationale economie geeft de regering blijk van passiviteit of blokkeert ze vooruitgang, aldus de president. Hij noemde vooral het begrotingsbeleid, de banksector en de betrekkingen met het IMF en de Wereldbank. De belangrijkste mislukkingen van het regeringsbeleid, zei hij, zijn het achterblijven van buitenlandse investeringen en het landbouwbeleid. Hij wees op het plotselinge tekort aan graan als gevolg van een overhaast exportbeleid.

Op buitenlands gebied verweet Zjelev hekelde de eenzijdige oriëntatie van het kabinet op Rusland, Griekenland en Servië ten koste van goede relaties met Turkije, Kroatië, Bosnië en Albanië. Bulgarije is het enige postcommunistische land, aldus Zjelev, dat nog niet duidelijk heeft gemaakt tot de NAVO te willen toetreden.

Op het gebied van de binnenlandse politiek verweet Zjelev Videnovs kabinet in gebreke te blijven bij de bestrijding van de criminaliteit en de corruptie. De president veroordeelde de “samenzweerdersgeest” van het kabinet-Videnov en zei dat het terugkeert naar de “totalitaire methoden en denkbeelden van het verleden”. (Reuter)