Politie weet weinig over buitenlandse criminele groepen

DEN HAAG, 1 FEBR. De commissie-Van Traa noemt het “verontrustend” dat in de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse gemeenschap “heel wat mensen betrokken zijn bij de drugshandel”. Door een 'aardrijkskundig toeval' - aldus de commissie - zijn na de oorlog juist uit landen waar verdovende middelen vandaan komen grote groepen emigranten naar Nederland gekomen. Politie en justitie hebben minder informatie over allochtone criminele groepen dan over de meer toegankelijke en begrijpelijke Nederlandse netwerken.

De Turkse mafia heeft zich vanaf 1980 snel over de verschillende Europese landen verspreid, mede door de grote aantallen gastarbeiders die zich daar vestigden. De zogeheten Balkanroute maakt Turkije tot een belangrijk doorvoerland voor illegale goederen. De Turkse mafia is intensief verbonden met de Turkse overheid en het bedrijfsleven. Voor Nederlandse begrippen is de Turkse georganiseerde misdaad ongekend gewelddadig. Illegaal verworven vermogens worden vooral in Turkije geïnvesteerd, met name in de toeristenindustrie.

De georganiseerde misdaad onder in Nederland verblijvende Marokkanen is vooral betrokken bij de cannabishandel. In Marokko heeft de grootste en snelst in omvang groeiende hasjproduktie ter wereld plaats. Er zijn aanwijzingen dat vertegenwoordigers van overheid en hof in Marokko meewerken aan deze handel. De Marokkaanse georganiseerde misdaad is juist opvallend weinig gewelddadig.

Verschillende criminele groeperingen in Suriname houden zich bezig met de handel in cocaïne. Het land dient als tussenstation voor de levering van drugs aan Europa. Honderden koeriers smokkelen via duizenden vrachten kleine hoeveelheden drugs naar onder meer Nederland. Bij de handel in en het transport van cocaïne naar Nederland is de voormalige legerleiding betrokken.

Ook naar de rol van andere etnische groepen in de georganiseerde misdaad in Nederland heeft de commissie onderzoek gedaan.

In Nederland zijn drie Chinese triades actief. De machtsverhoudingen tussen deze triades wisselen steeds, waarbij veel geweld wordt gebuikt. De Chinese misdadigers overvallen volksgenoten en persen hen af. Voorts maken zij zich schuldig aan: mensenhandel, handel in heroïne en het vervaardigen van valse credit-cards. Ook illegaal gokken neemt in het Chinese criminele milieu een belangrijke plaats in. Aangenomen wordt dat een belangrijk deel van de criminele winsten wordt geïnvesteerd in bouwprojecten in Zuid-China.

Nederland kent een kleine Colombiaanse gemeenschap. Vier groepen van Colombiaanse misdadigers zijn actief in Nederland. Zij houden zich vrijwel uitsluitend bezig met de handel in drugs. Nederland is voor deze kartels vooral van logistiek belang. In het Colombiaanse milieu in Nederland is een aantal malen iemand geliquideerd. De opbrengst uit de criminele activiteiten van de kartels vloeit nagenoeg geheel terug naar Colombia.

Ook Nigeriaanse en Ghanese georganiseerde criminelen houden zich in Nederland bezig met de internationale drugshandel. De Nigeriaanse organisaties die actief zijn vormen de “uiteinden” van grotere criminele organisaties. Er is al sprake van samenwerking tussen Nederlandse en Nigeriaanse criminele groeperingen.

Op beperkte schaal zijn Russische criminelen in Nederland actief in de vrouwenhandel en de illegale handel in auto's, wapens en drugs. Ook worden mensen door hen afgeperst. In diverse Nederlandse steden zijn zeer gewelddadige 'Joegoslavische' bendes actief. Zij bestrijken dezelfde terreinen als de Russen. Opvallend is de harde en intimiderende wijze waarop zij zich opstellen tegenover vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid.

De Italiaanse mafia, en in het bijzonder de camorra, is actief in Nederland. Haar optreden hier vormt de harde kern van veel ruimere criminele betrekkingen tussen Nederland en Italië. Het gaat grotendeels om het treffen van 'logistieke voorzieningen', aldus het rapport van de commissie.

Naast allochtone groepen met een gesloten structuur en gewelddadig optreden zijn er autochtone criminele groepen met eenzelfde mate van geslotenheid en gewelddadigheid. Deze groepen zijn afkomstig uit de wereld van woonwagenkampbewoners en Hells Angels.