Plezierjacht (2)

In de bijlage W&O van 18 januari wordt in de rubriek Tijdschriften het blad Argus van Kritisch Faunabeheer besproken. Dit artikel staat bol van fouten en er worden suggesties als feiten opgevoerd.

Over de jacht in het Kroondomein schrijft de journalist: 'Juist ongeoefende zondagsjagers met weinig ervaring zullen dieren vaak niet goed raken en aanschieten. Het slachtoffer strompelt daarna gewond voort en kan een langzame, ellendige dood tegemoetzien.'

Feit is dat iemand die op gedreven varkens wil jagen eerst het wettelijk verplichte theoretische en praktische jachtexamen gehaald moet hebben en daarenboven nog jaarlijks een speciaal schietexamen moet afleggen. Wordt er desondanks een dier aangeschoten, dan zijn er de speciaal hiervoor opgeleide, professionele jachtopzichters die met hun afgerichte honden onmiddellijk het gewonde dier opsporen en doden.

Over de roofvogelvervolging schrijft ze: 'In acht van de negen gevallen bleken jagers de boosdoeners te zijn.'

Feit is dat tot nu toe twee van de gevallen voor de rechter zijn geweest; in beide volgde vrijspraak. 'De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) heeft er nog niet één geschorst', schrijft ze verder. Dat klopt. De KNJV heeft steeds gezegd dat ze roofvogelvervolging sterk veroordeelt en dat ze de daders (dus niet verdachten) voor royement zal voordragen. Tot nu toe is geen van haar leden daaraan schuldig bevonden. Ook hier heeft ze geen navraag gedaan.

Mevrouw De Boo is ook slordig en heeft het blad slecht gelezen. Ze schrijft dat valkenier Adriaan Mollen op een vergadering van de Vereniging tot Behoud van het Veluws Edelhert (dit moet zijn: Hert) het woord zou voeren. Adriaan Mollen is echter de naam van een Valkeniersverbond. De spreker was heel iemand anders.

Ze schrijft verder dat Piet Vroon als deskundige uitleg kwam geven in een televisieuitzending over de psyche van de jacht. Ook dat is onjuist. De heer Vroon sprak weliswaar in die TV-uitzending, maar over een heel ander onderwerp. Over de jacht heeft hij dus niets gezegd. Wel zou hij na afloop tegenover iemand van SKF gezegd hebben: 'Ik heb zelf twintig jaar gejaagd en ik weet wat het is: pure moordlust en niets anders.' (Als Piet Vroon dat gezegd heeft, dan moeten we ons zorgen maken over zijn psyche).

De journaliste zegt van SKF dat die club zich al jaren inzet voor een moreel en wetenschappelijk verantwoord faunabeheer. Dat is durven! SKF heeft nog nooit maar één cm beheerd. Zo vindt SKF bijvoorbeeld dat de vos de zwaar beschermde en met miljoenen gesteunde lepelaar gerust mag uitroeien.

SKF is nergens vóór, doch slechts tegen jagers. Dat mag natuurlijk, maar als een journalist van een kwaliteitskrant er over schrijft, moet die zich niet bedienen van hetzelfde suggestieve taalgebruik als de organisatie waarover ze schrijft.

    • Z.W.G. Lulof
    • Voorlichter Knjv