Nieuw hepatitisvirus overdraagbaar via bloedtransfusie

Een samenwerkingsverband tussen Amerikaanse, Griekse, Britse, Australische en Duitse wetenschappers heeft een nieuw hepatitisvirus aan het licht gebracht (Science, 26 jan). Na A, B, C, D en E is er nu ook een hepatitis G virus (HGV). Het virus werd geïsoleerd uit het plasma van een patiënt met een chronische ontsteking van de lever.

De plasma-analyse leverde in eerste instantie tegenstrijdige resultaten. De ene test wees uit dat het plasma besmet was met het hepatitis C virus (HCV), terwijl een andere test die bevinding juist tegensprak. Toen daarop het hele genoom van het virus werd opgehelderd, leverde dat een unieke DNA-sequentie op die tot op dat moment in geen enkele genetische data-bank bekend was.

Met deze ontdekking is de familie van de Flaviviridae (hepatitisvirus, gelekoortsvirus en dengue-virus) weer een lid rijker. In de loop van vorig jaar werden drie andere familieleden geïsoleerd die met hepatitis in verband worden gebracht: GB virus A, B en C (GB zijn de initialen van de zieke chirurg uit wiens serum deze virussen voor het eerst werden geïsoleerd).

De DNA-sequentie van het nu ontdekte HGV komt voor bijna vijftig procent overeen met die van het GBV-A. Voor specifieke onderdelen waren de overeenkomsten zelfs aanmerkelijk hoger. Het DNA dat de informatie bevat voor de enzymen RNA polymerase en helicase komen voor zestig procent overeen met GBV-A en voor vijftig procent met HCV. Dit onderstreept de onmisbaarheid van de enzymen voor de overleving van de virussen.

HGV blijkt overdraagbaar via bloedtransfusie. Bij drie patiënt konden de wetenschappers voor de transfusie geen HGV aantonen, daarna wel. Vervolgens werden 779 bloeddonoren onderzocht. Bij 13 (1,7%) van hen konden sporen van het HGV worden aangetoond.

Ook patiënten met een kortdurende, acute vorm van leverontsteking kunnen besmet zijn met het nieuw ontdekte virus. Van de 38 onderzochte mensen reageerde bijna twintig procent positief op een HGV-test. Hoewel geen enkele patiënt chronische ziekteverschijnselen ontwikkelde, bleef negen procent gedurende een follow-up periode van 2 tot 9 jaar besmet met het virus. HGV werd in sommige gevallen ook in combinatie met het HCV aangetoond. Er waren echter ook patiënten die wél met het HGV, maar niet met HBV en het HCV besmet waren. Of het HGV in dit geval ook als veroorzaker van de ziekte kan worden aangewezen, is niet met honderd procent zekerheid te zeggen. Het is mogelijk dat het virus zijn kans grijpt als de ziekte zich al heeft ingezet.

    • Marcel aan de Brugh