Melkert belooft loontegenvaller te compenseren

DEN HAAG, 1 FEBR. Het kabinet zal tegenvallers in de koopkracht zo nodig via speciale maatregelen per 1 juli compenseren. Dit heeft minister Melkert (Sociale Zaken) de Tweede Kamer gisteravond beloofd.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer drong op deze maatregelen aan. Aanleiding waren de loonstrookjes van januari, die voor menig werknemer een tegenvallend netto-inkomen te zien gaven. Dit leek in strijd met de belofte die het kabinet vorig jaar in de rijksbegroting deed, dat grosso modo vrijwel niemand in 1996 er in koopkracht op achteruit zou gaan. De Kamer herinnerde de minister gisteravond aan deze belofte en drong via een motie aan op maatregelen nog halverwege dit jaar. Alleen de VVD was het hiermee niet eens; deze fractie vond voor eventuele maatregelen het jaar 1997 vroeg genoeg.

Belangrijke oorzaak van de tegenvallende loonstrookjes is het uitstel van de afschaffing van de Ziektewet, doordat de behandeling hiervan in de Eerste Kamer vertraging heeft opgelopen. Het gevolg is dat veel werknemers hiervoor premie zijn blijven betalen. De compensatie die werkgevers hun werknemers voor het betalen van premies moeten geven - de overhevelingstoeslag - is daarentegen al wel verlaagd.

De bedoeling van het kabinet was dat de Ziektewet per 1 januari goeddeels zou worden afgeschaft. De verwachting is dat dit nu per 1 maart zal gebeuren. Maar dit staat nog lang niet vast, omdat de PvdA-fractie in de Eerste Kamer grote problemen met het kabinetsvoorstel over de Ziektewet heeft.

Melkert had al aangekondigd dat het kabinet de koopkracht van werknemers zonodig op peil zal houden door een deel van de verlaging van de werkgeverslasten tijdelijk ongedaan te maken ten gunste van de werknemers.

De tegenvallers in netto-inkomens worden overigens ook veroorzaakt, aldus Melkert, doordat de ziekenfondsen hun premies op jaarbasis gemiddeld 50 gulden hoger hebben vastgesteld dan het kabinet in 1995 verwachtte. Ook de gemeentelijke belastingen pakken hoger uit dan het kabinet had voorzien. De betrokken bewindslieden onderzoeken de oorzaken van deze tegenvallers.