'Meer geld en verzamelaars voor aankopen kunst'

AMSTERDAM, 1 FEBR. Particulieren en bedrijven moeten worden gestimuleerd om meer beeldende kunst te kopen. Daarvoor is een intensievere promotie en een nieuwe, soepele kunstaankoopregeling nodig. Dat schrijft de Mondriaan Stichting in haar beleidsplan voor 1997-2000 aan staatssecretaris A. Nuis van cultuur.

De Stichting is twee jaar geleden opgericht als cultuurfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, en beschikt voor 1996 over een budget van 23 miljoen.

De Mondriaan Stichting constateert dat, in vergelijking tot de ons omringende landen, in Nederland maar weinig particulieren beeldende kunst kopen, al melden galeries wel een lichte groei in aankopen door privé-verzamelaars.

Op dit moment geldt nog de rentesubsidieregeling, die het mogelijk maakt op afbetaling, zonder rente, kunst bij erkende galeries te kopen. Deze regeling dreigde uit bezuinigingsoogpunt te worden afgeschaft, maar zal nu door de nieuwe kunstaankoopregeling worden vervangen. De uitvoering ervan komt in handen van de Mondriaan Stichting.

De staatssecretaris heeft voorlopig een budget van 2 miljoen toegezegd. Voor de vorige regeling was 3 miljoen beschikbaar.

De Stichting pleit ook voor een verhoging van de aankoopbudgetten van drie à vier grote musea van moderne kunst in Nederland. Daarvoor wil zij vier miljoen gulden extra aan subsidie. Gedacht wordt aan het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum in Amsterdam, museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam en het Kröller-Müller in Otterlo. Deze musea hebben nu samen vier miljoen te besteden aan aankopen van 20ste-eeuwse kunst. De Stichting wil bovendien haar werkgebied uitbreiden tot de verzelfstandigde ex-rijksmusea.