Luther

In haar artikel over Martin Luther (Wo, 28 dec.) noemt Julia Quak-Stoilova het optreden van de Duitse boeren in de zestiende eeuw. Zich door Luther gesterkt voelend, verzetten zij zich tegen hun afhankelijkheid van de hogere standen en zongen daarbij uitdagend: “Toen Adam ploegde en Eva spon, wie was toen de edelman?”

Dit rijmpje komt mijns inziens beter tot zijn recht in de oorspronkelijke, althans veel vroegere vorm:

When Adam delved and Evé span

Who was then a gentleman?

De vraag werd gesteld door de rondtrekkende predikant en leider van de Engelse 'Peasants' Revolt' in 1381. Het is misschien de moeite waard na te gaan, voor zover dit nog niet gebeurd is, hoe precies de versregels de oversteek gemaakt hebben.

    • J.A. van Minnen-Gast