Libération in andere handen

PARIJS, 1 FEBR. In ruil voor een kapitaalsinjectie van 60 miljoen franc, ongeveer 20 miljoen gulden, heeft het Franse bedrijven-conglomeraat Chargeurs een meerderheidsbelang in het centrum-linkse dagblad Libération verworven. De redactie heeft het plan gisteren goedgekeurd. Ook ging het personeel akkoord met een verlies aan zeggenschap. Chargeurs had 12 procent van de aandelen in handen en krijgt nu 65 procent, het aandelenbelang van het personeel daalt van 45,2 procent tot 20 procent. Personeel en aandeelhouders zijn een 'onafhankelijkheids-pact' overeengekomen dat de redactionele verantwoordelijkheid scheidt van het commerciële management van de krant. In de nieuwe opzet krijgt het personeel een beperkt vetorecht bij benoemingen van de hoofdredacteur. Libération, opgericht in de nadagen van de studentenrevolte in 1968, heeft een oplage van 150.000 exemplaren. Stijgende kosten en dalende advertentie-inkomsten brachten