Koppelingswet

Het onlangs ingediende wetsvoorstel voor de Koppelingswet houdt in dat illegalen, asielzoekers die nog in een juridische procedure zitten en mensen die voorwaardelijk zijn toegelaten tot Nederland (bijvoorbeeld Bosniërs die na afloop van de oorlog terug moeten naar hun land) worden uitgesloten van alle collectieve voorzieningen, zoals sociale uitkeringen, onderwijs, medische zorg en huisvesting. Daartoe moeten de bestanden van o.a. het bevolkingsregister en de sociale dienst worden gekoppeld aan de bestanden van de vreemdelingendienst. De wet is bedoeld om vreemdelingen te ontmoedigen naar Nederland te komen.

Volgens de Koppelingswet moeten ook scholen en ziekenhuizen leerlingen en patiënten naar geldige verblijfspapieren vragen. Illegale jongeren boven de zestien jaar moeten van school af en medische zorg moet illegalen worden ontzegd, tenzij zij in acute levensnood verkeren. Veel scholen vrezen dat overheidssubsidie wordt ingetrokken voor scholen die niet de verblijfsgegevens willen registreren en deze niet doorgeven aan de vreemdelingendienst. Of de subsidie volledig wordt ingetrokken of dat alleen de subsidie voor illegale jongeren wegvalt, is nog onduidelijk. De bedoeling is dat onderwijs aan illegalen te duur wordt voor een school. Illegale kinderen kunnen ook geen eindexamen meer doen, omdat zij niet het nodige uittreksel krijgen van het bevolkingsregister. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) zei in december dat scholen niet verplicht zouden worden illegale leerlingen op te sporen, zoals het wetsvoorstel beoogt. Wel houdt zij vast aan het principe dat illegale leerlingen van boven de 16 jaar geen recht hebben op onderwijs. De Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen.

    • Frederiek Weeda