Kok laat om zes uur dik rapport ophalen

DEN HAAG, 1 FEBR. De dienstauto van premier Kok arriveerde vanmorgen vroeger en zwaarder beladen dan op andere ochtenden in Amsterdam-Osdorp. De chauffeur van de premier had orders gekregen om 6.00 uur het 4.900 pagina's tellende rapport Inzake Opsporing af te halen bij de Tweede Kamer en direct ermee naar Amsterdam te rijden.

Zodoende was Kok, die volgens medewerkers tevoren niets van de tekst van het rapport had gezien, in staat nog voordat hij vanmorgen op zijn Torentje aan het Binnenhof arriveerde, kennis te nemen van de belangrijkste conclusies van de enquêtecommissie.

Ze bevestigden wat de premier al via de Haagse 'binnenlijnen' had gehoord. Het oordeel van de commissie-Van Traa is hard, maar hard voor heel veel partijen in het opsporingsdrama (rechercheurs, officieren van justitie, oud-bewindslieden, Tweede Kamer). Daardoor komen betrokken politici wellicht met de schrik vrij.

Harde beschuldigingen aan het adres van minister Sorgdrager van justitie blijven uit, zo werd op het departement vanmorgen handenwijvend geconstateerd, al komt de commissie-Van Traa wel terug op een kwestie waarbij Sorgdrager de Tweede Kamer onvolledig zou hebben geïnformeerd. Maar conflicterende verklaringen van Sorgdrager en hoofdofficier Blok over Sorgdragers kennis van het doorlaten van harddrugs werden door de commissie niet aangegrepen om vraagtekens te zetten bij de geloofwaardigheid van de minister.

Wel realiseert men zich op het departement dat Sorgdrager niet uit de gevarenzone is. De oppositie liet vanmorgen weten een strakke regie van de bewindsvrouwe te verwachten bij het te boven komen van de gezagscrisis in het justitieel en opsporingsapparaat.

Hoewel de premier pas morgenmiddag als eerste namens het kabinet zal reageren, begonnen zijn medewerkers en ambtenaren van Justitie vanmorgen zelf al met het beïnvloeden van het mediaklimaat. Journalisten die om informatie vroegen, werden meteen geconfronteerd met een wedervraag wat hun eigen indrukken van het rapport waren. Vervolgens werd voorzichtig gewezen op het feilen van de 'Vondels' en 'Langedoens', politiemensen die door de enquête nationale prominentie verwierven.

Of deze zelfverdedigingsstrategie werkte, moest vanmiddag om 13.30 uur blijken toen diezelfde journalisten hun vragen afvuurden op commissie-voorzitter Van Traa. Op politiebureaus werden vanmorgen extra stoelen bijgezet en video-banden gereserveerd voor het live-verslag van de persconferentie.