Jorritsma wil meer controle op APK

DEN HAAG, 1 FEBR. De controle op de verplichte Algemene Periodieke Keuring (APK) van personenauto's wordt verscherpt. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil het aantal ten onrechte goedgekeurde auto's terugbrengen, zo bleek gisteren na overleg met de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het Kameroverleg waren berichten dat door onzorgvuldigheid jaarlijks een half miljoen auto's ten onrechte door de keuring komen, waarvan 100.000 met ernstige gebreken zoals gladde banden of gevaarlijke roestschade.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer controleert nu steekproefsgewijs anderhalf procent van de goedgekeurde auto's. Wegens gebrek aan controleurs komt de RDW nu niet aan de wettelijk voorgeschreven steekproef van drie procent. Er worden jaarlijks vijf miljoen auto's gekeurd.

Jorritsma wil de kwaliteit van de autokeuringen verder verbeteren door alleen APK-keurmeesters toestemming te geven de keuring uit te voeren. Nu voert vaak een ongediplomeerde monteur de keuring uit, waarna de bij de garage aangesloten keurmeester zijn handtekening op het formulier zet. Ook wil Jorritsma een keurmeester zelf verantwoordelijk stellen voor onterechte goedkeuringen. De vereniging voor garagebedrijven, Bovag, hoopt dat falende keurmeesters daardoor ook hun licentie kunnen kwijt raken.

De Kamer probeerde van de minister gedaan te krijgen om in die steekproef ook auto's mee te nemen die zijn afgekeurd. Die mogelijkheid gaat Jorritsma nog onderzoeken. Volgens Kamerlid R. van Gijzel (PvdA) is het nodig om automobilisten te beschermen tegen nodeloze uitgaven. “Sommige garagebedrijven hebben er een handje van om een auto af te keuren op bijvoorbeeld de banden”, merkte Van Gijzel op. “Om vervolgens te verdienen aan nieuwe banden die op een auto moeten worden gezet om deze door de keuring te krijgen.”