Irak maakt zijn havens gereed voor export olie

BAGDAD, 1 FEBR. Irak heeft zijn haveninstallaties in gereedheid gebracht voor de export van olie. Dat heeft het officiële Iraakse persbureau INA gisteren bekendgemaakt.

“De havens van Irak en zijn operationele en technische kaders staan klaar voor de dienstverlening aan olietankers en schepen voor het geval onze olie-exporten hervat worden via onze havens aan de Perzische Golf”, aldus het persbureau.

De bekendmaking komt aan de vooravond van nieuwe besprekingen, volgende week, tussen het bewind in Bagdad en VN-functionarissen. Resolutie 986 van de Veiligheidsraad van de volkerenorganisatie staat Irak in principe toe om onder strikte voorwaarden per kwartaal voor een miljard dollar (ongeveer anderhalf miljard gulden) aan olie te exporteren in ruil voor medicijnen en andere noodzakelijke levensbehoeften. Bij de huidige olieprijs zou dat neerkomen op een export van 700.000 vaten per dag. Bagdad heeft dat aanbod tot nu toe echter afgewezen omdat het de voorwaarden van de volkerenorganisatie, zoals de bepaling dat een gedeelte van de olie-export aan de Koerden in Noord-Irak moet worden besteed, als een onaanvaardbare inmenging in zijn binnenlandse aangelegenheden beschouwt.

Het is niet duidelijk of de Iraakse bekendmaking betekent dat Bagdad nu bereid is om de voorwaarden van de VN te accepteren. Volgens de volkerenorganisatie moet de export van Iraakse olie in principe gebeuren via de pijpleiding door Turkije. Volgens diplomaten in Bagdad duurt het echter op zijn minst nog twee maanden voordat die leiding, die tijdens de Golfoorlog zwaar werd beschadigd, kan worden hersteld.

De Organisatie van olieproducerende landen (OPEC) houdt binnenkort een buitengewone vergadering in Wenen om de maatregelen te bespreken die genomen moeten worden voor het geval Irak en de Verenigde Naties het eens worden, aldus bronnen bij het secretariaat in Wenen. Het besluit om zo'n buitengewone bijeenkomst te houden werd al genomen in 1993 tijdens een conferentie in Genève, aldus de bronnen. Het is nog onduidelijk wanneer de bijeenkomst wordt gehouden. (AFP, AP, Reuter)